آموزشی
والدین سالمند، کودکان ما نیستند!/ مراقبت افراطی، حرمت فرد مسن را می شکند

واقعیت این است شاید والدین مسن در سال های پایانی عمر دیگر آن تاب و توان و قدرت جسمی سابق را نداشته باشند اما سال ها بیش از ما زندگی کرده و تجربه دارند. اصلاً ما حاصل تربیت و مراقبت های آن ها هستیم که امروز به اینجا رسیده ایم. درک این نکته در مراقبت […]

سبد خرید
Subtotal 0 تومان