خانم دکتر فاطمه فعال

مدرس دوره : مهارت انتقاد کردن

در این دوره یاد میگیرد چگونه انتقاد کنید بدون اینکه همسرتان از دست شما نارحت شود

سبد خرید
Subtotal 0 تومان